چیلرها دستگاه های سردکننده ای هستند که با آب سرد یا آب محتوی ضد یخ کار می کنند. کندانسور چیلرها می تواند هم با هوای سرد و هم با آب سرد کار کند. چیلرها از جمله سیستم های تبرید هستند که با آب یا محلول اتیلن گلیکول کار می کنند. واحد اندازه گیری ظرفیت چیلرها در سیستم واحدهای بیت المللی کیلووات است. تفاوت میان انواع مختلف چیلرهای تراکمی در تفاوت بین نوع کمپرسور آن هاست. برای سیستم های کوچکتر از کمپرسورهای پیستونی، برای چیلرهای بزرگتر از کمپرسورهای اسکرو و برای بار سرمایشی بالاتر از 250kW از چیلرهای سانتریفیوژ استفاده می شود.

به طور معمول چیلرها بر مبنای بار برآورد شده و بدون ضریب اطمینان چشمگیر طراحی می شوند. یک سیستم بزرگتر از حد نیاز راندمان پایین تر و هزینه بالاتری برای ساخت و نگهداری داشته و علاوه بر این، در بار سرمایشی پایین راندمان بسیار پایینی خواهد داشت. در سیستم های مرکزی استفاده از دو چیلر با ظرفیت مازاد پنجاه درصد مزایای بسیاری دارد. در شرایط حساس که نیاز بار سرمایشی الزامی است یک سیستم به صورت رزرو با ظرفیت مازاد پنجاه درصد استفاده می شود.

 

تفاوت چیلرها در نوع کمپرسور آن هاست:

در چیلرهای با ظرفیت کم نوع کمپرسور اغلب از نوع رفت و برگشتی است (چیلرهایی که کمپرسور آن ها از این نوع است تحت عنوان چیلرهای رفت و برگشتی، چیلرهای سیلندر پیستونی، چیلرهای پیستونی یا چیلرهای ضربه ای مطرح هستند). ساختار این کمپرسورها بسیار شبیه به ساختار موتورهای احتراق داخلی است با این تفاوت که در این کمپرسورها پیستون ها ماده مبرد را فشرده می کنند.

در چیلرهای بزرگتر معمولا از کمپرسورهای اسکرو یا پیچی استفاده می کنند (این نوع کمپرسورها گاهی با عنوان کارگاهی کمپرسور چرخ گوشتی نیز نامیده می شوند.) که به آن ها کمپرسورهای جابه جایی مثبت گفته می شود. زیرا آن ها با کمک چرخش یک محور، پیستون را به حلو رانده و مبرد را در یک فضای کوچکتر محبوس می کند.

در آخر برای چیلرهایی با ظرفیت بیش از 265kW اغلب از کمپرسورهای سانتریفیوژ استفاده می شود. ساختار کمپرسورهای سانتریفیوژ به گونه ای است که با داشتن تیغه های شعاعی و چرخش محور کمپرسور با سرعتی بالا مبرد را فشرده می کند.

 انتخاب کمپرسور به عوامل مختلف از جمله راندمان آن تحت بار کامل یا جزئی، قابلیت کمپرسور در اضافه بار، اندازه فیزیکی کمپرسور و دیگر عوامل عملکرد بستگی دارد. در کمپرسورهای سیلندر پیستونی در مواقعی که بار مورد نیاز از بار طراحی کمتر باشد، ظرفیت کمپرسور را می توان با باربرداری از سیلندرهای کمپرسور کاهش داد. سایر کمپرسورها نیز با کاهش سرعت محور، ظرفیت خود را کاهش می دهند. به علاوه، چیلرهای سانتریفیوژ با داشتن هدایت کننده پره های داخل می توانند ظرفیت سیستم را تا پنجاه درصد کاهش دهند.

در سیستم های مرکزی داشتن دو چیلر با ظرفیت پنجاه درصد به دلایل زیر توجیه اقتصادی دارد:

-   با خراب شدن یکی از چیلرها پنجاه درصد از ظرفیت سیستم توسط چیلر دیگر قابل بهره برداری است.

-   با استفاده از دو چیلر جریان الکتریکی مورد نیاز برای شروع به کار سیستم کاهش یافته که نتیجه آن کاهش بار سیستم های الکتریکی است.

-   راندمان چیلر در بارهای بالاتر بیشتر است و با کم شدن بار می توان یک دستگاه را خاموش کرد تا راندمان دستگاه دیگر بالا رود.

-   نگهداری سیستم در زمان هایی که بار سرمایی کمتر است بسیار راحت است.