- هزینه اولیه

دستگاههای داکت اسپلیت نسبت به سیستم های VRF هزینه اولیه کمتری دارند

 

-هزینه اجرا و نصب

هزینه اجرا و نصب سیستم های داکت اسپلیت کمتر از هزینه اجرا و نصب سیستم های VRF می باشد.البته به هزینه نصب و اجرای سیستم های داکت اسپلیت باید هزینه کانال کشی اضافه شود این در حالی است که این مورد برای دستگاههای VRF وجود ندارد.

 

-مصرف برق

مصرف برق سیستم های VRF کمتر از سیستم های داکت اسپلیت می باشد،با توجه به متغیر بودن جریان مبرد سیستم های VRF اعلام دقیق میزان مصرف برق امکان پذیر نیست اما برای حداکثر میزان کارکرد دستگاههای  VRF و داکت اسپلیت ،میزان مصرف برق دستگاههای VRF در حدود 60% مصرف دستگاههای داکت اسپلیت می باشد.

 

-آسایش کاربر

در سیستم های VRF به دلیل مستقل بودن فضاها این امکان وجود دارد که پانل مربوط به هر فضا به صورت جداگانه  روشن و خاموش و نیز دمای آن را به میزان دلخواه تنظیم کرد.

 

-استقلال فضاها

در سیستم های داکت اسپلیت با روشن کردن دستگاه هوا از طریق کانال ها به همه فضا ها منتقل شده و امکان خاموش کردن دستگاه در یک فضای خاص و یا تنظیم دمای دلخواه آن وجود ندارد،در حالیکه در سیستم های VRF این امکان وجود  دارد که پانل داخلی مربوط به هر فضا به صورت مستقل روشن و خاموش شده و نیز بر روی دمای دلخواهی تنظیم گردد.

 

-تعمیرات و نگهداری

با توجه به مجزا بودن پانل های خارجی دستگاههای داکت اسپلیت،این دستگاه ها نسبت به سیستم های VRF استهلاک کمتری دارند،همچنین در صورت خراب شدن یک یا تعدادی از پانل های خارجی بقیه دستگاه به کار خود ادامه می دهد در حالیکه در سیستم های VRF با از کار افتادن پانل خارجی کارکرد کلیه پانل ها ی داخلی متوقف می شود.

 

-تعداد پانل خارجی

استفاده از سیستم های VRF موجب کاهش تعداد پانل های خارجی و زیباتر شدن نمای ساختمان می شود.

 

-طول و ارتفاع لوله کشی

سیستم های VRF قابلیت لوله کشی در طول و ارتفاع های بالا را دارا می باشند در حالی که این میزان در سیستم های داکت اسپلیت محدود است.معمولا سیستم های داکت اسپلیت دارای 50 متر طول کل لوله کشی و30 متر لوله کشی در ارتفاع می باشند،در حالیکه این اعداد برای سیستم VRF خیلی بیشتر است

 

-فضای اشغال شده در اثر اجرای دستگاه ها

کانال کشی انجام شده در سیستم های داکت اسپلیت فضای زیادی را اشغال می کند در حالیکه این امر در سیستم های VRF حذف می شود.